Huiswerk en agenda

HuiswerkWanneer

In de lagere school wordt huiswerk gegeven op maandag, dinsdag en donderdag. Occasioneel kan van deze dagen afgeweken worden. Les kan elke dag (bijvoorbeeld: leesdoos 1ste leerjaar).

Doel

We willen onze leerlingen

 • een leer-en werkhouding aanleren.
 • Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen hun agenda goed leren gebruiken en dat ze hun werk leren plannen, vooral in de hoogste klassen.
 • Huiswerk biedt ook de kans om extra te oefenen, te trainen, wat in de klas geleerd werd en helpt de leerstof vast te zetten.
 • Door de kinderen huiswerk en les mee te geven, willen we de ouders zicht geven op wat er in de klas gebeurt.

Differentiatie

Niet alle kinderen krijgen noodzakelijk hetzelfde huiswerk, er kan gedifferentieerd worden naargelang de mogelijkheden van het kind.

Werkduur

 • Kinderen van de eerste graad zouden hun taken binnen het kwartier moeten kunnen afwerken.
 • In de tweede graad zou dat moeten lukken binnen het halfuur en
 • in de derde graad binnen de drie kwartier.

Ouders

We verwachten van de ouders dat ze de kinderen

 • een rustig studieplekje bieden en
 • dat ze interesse tonen voor het werk van de kinderen.
 • In de eerste en tweede graad vragen we dat de ouders de agenda dagelijks ondertekenen.
 • In de derde graad wekelijks. Zo kunnen ze er mee toezicht op houden dat hun kind(eren) in orde is(zijn).

Het is de bedoeling dat de kinderen hun werk zoveel mogelijk zelfstandig maken en dat ouders de leerkracht verwittigen als dat helemaal niet lukt. In het eerste leerjaar is hulp van de ouders zeker nodig. Bij sommige taken zoals het maken van een spreekbeurt, mogen ouders best wat helpen. Ouders worden niet geacht het huiswerk te verbeteren.