Schoolraad

De schoolraad is het belangrijkste participatieorgaan van de school.

Ouders, personeel, de lokale gemeeenschap nemen samen deel aan het schoolbeleid.
Zij krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers.

De schoolraad heeft

  • informatie- en communicatiebevoegdheid,
  • adviesbevoegdheid en
  • overlegbevoegdheid.

U kunt de schoolraad contacteren via:

schoolraad@vbneerijse.be

Meer informatie:

  • de oranje map aan de ingang van blok A op school.
  • De website:  www.vcov.be