Schoolraad

De schoolraad is het belangrijkste participatieorgaan van de school.

Ouders, personeel, de lokale gemeenschap nemen samen deel aan het schoolbeleid.
Zij krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers.

De schoolraad heeft

  • informatie- en communicatiebevoegdheid,
  • adviesbevoegdheid en
  • overlegbevoegdheid.

U kunt de schoolraad contacteren via:

schoolraad@vbneerijse.be