Schoolbestuur

VZW Vrije Basisschool De Bolster, Neerijse

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Raad van Bestuur: Comité voor Onderwijs van de Zusters Annuntiaten van Heverlee, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee.