Schoolbestuur

VZW Vrije Basisschool De Bolster, Neerijse

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Raad van Bestuur:

  • Marianne Leonet, voorzitter
  • Annemie Kumps, secretaris
  • Dominique Michiels, penningmeester
  • Carina Vercammer,
  • Lode Van Dijck,
  • Benoît Donck,
  • Eric Herssens,
  • Ilse Van de Poel, leden.