Opvang

OpvangVoor- en naschoolse opvang

Vanaf 1 september 2014 organiseren we onze voor- en naschoolse opvang zoals in de gemeentescholen van Huldenberg.

Dit betekent:

  • opvang van 7.00 u. tot 19.00 u.
  • het laatste kwartier voor de aanvang van de lessen en het eerste kwartier na het beëindigen van de lessen houden leerkrachten toezicht.
  • Reinoud of Martine verzorgen het toezicht, vanaf 25 kinderen doen ze dat samen.

 

Wij vragen uitdrukkelijk dit einduur te eerbiedigen en voor een andere oplossing te zorgen als dat niet lukt.

Prijs

De opvang kost 1,25 euro per begonnen half uur per kind. Vanaf het tweede kind wordt het gezinstarief van 0,93 euro gehanteerd.

Studie 

De school organiseert ook studie van 16.00 uur tot 17.00 uur voor de leerlingen die op school hun taken wensen af te werken. De leerlingen worden hierbij begeleid door een leerkracht van ons team. Wie klaar is kan naar de opvang gaan.

Voor de studie wordt dezelfde bijdrage gevraagd als voor de gewone opvang. Uit respect voor de mensen die de buitenschoolse opvang verzorgen, rekenen wij bij te laat ophalen van de kinderen (na 19.00 uur) 2,50 euro aan per begonnen kwartier.

Woensdagnamiddag 

Kinderen die op woensdagnamiddag in de buitenschoolse opvang blijven worden door een busje opgehaald en naar het IBO-huis in Huldenberg gebracht. Daar wordt de opvang verzorgd door Stekelbees, aan dezelfde tarieven als voor de buitenschoolse opvang die op school zelf wordt georganiseerd.

Kinderen die maar even nablijven worden nog tot uiterlijk 13.30 uur op school opgevangen.

Bij te laat ophalen van de kinderen (na 13.30 uur) geldt dezelfde boeteclausule als voor de gewone naschoolse opvang: 2,50 euro per begonnen kwartier.